Antwoorden van alle lokale politieke partijen (behalve PvdA en VVD) op de vraag: wat gaan jullie doen met het zwembad Het Sportpark?

1. LAS
Als het aan Lokaal Almelo Samen (LAS) ligt wordt het een eventuele vernieuwbouw en het energieneutraal maken van het zwembad. De zwemverenigingen hebben al aangegeven dat zij niets zien in nieuwbouw en dan liever kiezen voor vernieuwbouw van het huidige zwembad. Dit is overigens ook nog eens goedkoper dan een nieuw zwembad en zorgt voor minder bijkomende problemen. Tevens zijn wij van mening dat alle kinderen in Almelo een zwemdiploma moeten kunnen behalen. Als ouders dit niet kunnen betalen dan kunnen zij een beroep doen op het Jeugdsportfonds.

2. CDA
Een stad als Almelo moet een zwembad hebben dat voldoet aan deze tijd. Het CDA Almelo is voor een nieuw zwembad. Dat hoeft wat ons betreft niet per se op het het Sportpark te zijn.

3. D66
Bij navraag onder gebruikers hebben we de conclusie getrokken dat het zwembad qua sfeer en gebruikswaarde nog steeds voldoet. Alleen is het zwembad niet duurzaam en uit de tijd m.b.t. energiegebruik, soort energie, mate van isolatie, enz.. Wij willen als D66 een onderzoek naar de noodzakelijke renovatie en verduurzaming. Een aantal scenario’s willen we uitgewerkt zien:
-minimaal pakket aan noodzakelijke verbeteringen om nog 5 jaar het huidige zwembad veilig open te kunnen houden: dit scenario is nu nodig en uitvoerbaar. Overige grootschalige renovaties of nieuwbouw is geen geld voor te vinden. Doen wat moet en sparen voor een goede voorziening over een aantal jaren als er meer mogelijk is.
-voorstel voor grootschalige renovatie en verduurzaming om het zwembad weer voor lange tijd te kunnen laten functioneren
-voorstel voor een nieuwbouwplan met overwegingen in diverse richtingen: 50 meter wedstrijdbad voor zwemclubs en scholen als basisvoorziening, gecombineerd met een modern recreatiebad en/of een combinatie met Welness/Spa (mogelijk instappen commerciële partij voor exploitatie)
Als we de kosten van elk scenario in beeld hebben, kunnen we kiezen wat nu te doen is en waar we over een aantal jaren naar toe kunnen werken.

4. PvdA
GEEN ANTWOORD

5. SP
We willen betaalbaar recreatiebad waar de tarieven zodanig zijn dat iedere bewoner in staat is daar gebruik van te maken.

6. VVD
GEEN ANTWOORD

7. ChristenUnie
Het huidige zwembad is deels uit de jaren zestig en heeft eerder last gehad van betonrot. Ook is het onvoldoende energiezuinig. Voordat grote investeringen plaatsvinden om het zwembad weer voor langere tijd operationeel te houden moet een onderzoek plaatsvinden naar de optie nieuwbouw. Hierbij kan ook worden gedacht aan samenwerking met andere gemeentes, in het bijzonder Wierden.

8. PVA
De Partij Vrij Almelo (PVA) wil dat schoolzwemmen weer standaard wordt op alle scholen. Zwemmen moet een onderdeel zijn van lichamelijke opvoeding. Elke vorm van bewegen die bijdraagt om onze bewegingsarme samenleving te stimuleren dient aangegrepen te worden. De Almelose raad staat voor de keuze waar naartoe met het oude zwembad. Renovatie is een optie, maar die is volgens ons veel te duur. Wij denken met nieuwbouw fors te kunnen besparen op de nu jaarlijkse torenhoge kosten. Deze uitgespaarde kosten kunnen we dan besteden aan het schoolzwemmen.

9. Almelo Centraal
Het Sportpark is een doelgroepenbad, dus geen zwemparadijs. En dat moet het ook niet worden. Het staat op een prima plek, voor veel Almeloërs goed bereikbaar. Daarnaast heeft het een prachtige weide en buitenbad. Er zal een objectief onderzoek moeten komen wat de beste oplossing is, renoveren of nieuwbouw. Almelo Centraal is voorstander van renovatie, zolang het tegendeel niet bewezen is, en het bad zal op termijn goed gerenoveerd moeten worden. Maar dan geen pleisters plakken maar een volledige operatie, zoals de badmeesters dit verwoorden.

10. Leefbaar Almelo
Waarmogelijk renoveren, waar nodig zoeken naar alternatieven als nieuwbouw, maar dan moet het ook wel in 1 keer goed rn bijzonder, en dat is mss te duur.

11. GroenLinks
GroenLinks is voorstander van een nieuw zwembad met mogelijkheden voor recreatief zwemmen, doelpgroepzwemmen en wedstrijdzwemmen. Uiteraard moet het nieuwe zwembad duurzaam en energieneutraal zijn. De bespaart gigantisch op de jaarlijkse lasten.

12. PVV
Als het aan de PVV ligt blijft Het Sportpark zoals het is. Het heeft niet alleen historische waarde, maar het functioneert goed en biedt mogelijkheden voor zwemmen, zaalsporten en indoor-tennis.

13. Minimapartij
Een goed onderhouden, voor iedereen toegankelijk en veilig zwembad vindt de Minimapartij belangrijk. Ons voorstel is om het huidige zwembad binnen de financiële mogelijkheden innovatief op deze punten te verbeteren. Laten we geen prestigeproject maken van het zwembad. Het gaat erom dat iedereen, jong en oud, kan zwemmen zonder zorgen.

14. Lijst Çete
Als er mogelijkheden zijn voor vernieuwbouw met publiek-private constructie dan zijn we daar een voorstander van.

15. Democraten.NU
Democraten.Nu heeft er geen misverstand over laten bestaan: zij wil een nieuw [energie-neutraal] zwembad bouwen! Er is geld: de afschrijving van het huidige zwembad valt vrij in de begroting waardoor er kan worden geïnvesteerd in een nieuw zwembad. Voor het energieneutraal bouwen is wellicht een extra investering nodig, maar die investering verdient zichzelf terug terwijl er tegelijkertijd een bijdrage wordt geleverd aan verbetering van het klimaat. Ook de exploitatie is opgenomen in de begroting en dat kan zo blijven.

Aanbiedingen bij webshops

Reclame

Nieuwste reacties