Antwoorden van alle lokale politieke partijen (behalve PvdA en VVD) op de vraag: wat is volgens jullie het grootste probleem in Almelo en wat ga je eraan doen?

1. LAS
Het begint er steeds meer op te lijken dat gratis parkeren geen optie is, maar een must. Vasthouden aan parkeren waarbij de bezoekers van de binnenstad eerst geld in de meter moeten gooien, werpt de stad steeds verder achteruit. Almelo moet dus vroeg of laat overstappen op vrij parkeren en als je dat dan toch gaat invoeren, dan het liefst zo snel mogelijk. Dit moet zo spoedig mogelijk door de gemeente worden doorberekent om te zien wat de mogelijkheden zijn. Wat echter per direct ingevoerd kan worden is verruiming van de parkeertijd in de blauwe zone van 1 uur naar 2 uur. Hier zijn toch heel erg veel klachten over. Eén uur is gewoon domweg niet lang genoeg. Je kunt niet relaxt de stad in want je zit continu op je horloge te kijken en even wat eten of wat drinken bij een café lukt al helemaal niet.

2. CDA
Niet betaald parkeren in de binnenstad ( gratis bestaat niet) is zeker een optie maar kan alleen als daar meerdere partijen in gaan samenwerken. De gemeente alleen kan dit niet oplosssen.

3. D66
Nee, niet voor D66. Vanuit onze visie dat we het centrum misschien wel helemaal autovrij moeten zien te krijgen, moeten direct aan de rand van het centrum de P-voorzieningen op peil gehouden worden tegen een acceptabel tarief. Er moet een voldoende prikkel blijven voor de bezoekers aan Almelo om te komen (niet te hoge P-tarieven), maar er moet een duurzaamheidsprikkel zijn om met openbaar vervoer en fiets naar het centrum te gaan. Die mobiliteit moet daarom vooral gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Wel kun je een uitzondering maken voor auto’s die duurzaam zijn (elektrisch/waterstof/??), zodat die ‘beloond’ worden. Dat type auto’s begint langzaam aan te groeien en daar moeten we voorzieningen voor treffen (laadpunten) en ruimte voor vrijhouden bij de P-plekken.

4. PvdA
GEEN ANTWOORD

5. SP
Wij gaan voor een autovrij compact centrum. Goed bereikbaar met het openbaar vervoer dat op peli moet worden gehouden. Tevens goede fietsvoorzieningen zoals fietspaden en stallingen. Parkeren voor een redelijke kostendekkende prijs aan de randen van het centrum.

6. VVD
GEEN ANTWOORD

7. ChristenUnie
Betaald parkeren is soms nodig, maar het mag geen melkkoe zijn voor de gemeente. Parkeergeld wordt zoveel mogelijk aangewend om de kwaliteit van de openbare ruimte/parkeergelegenheid/wegen en fietspaden te bevorderen. Daar waar sprake is van een overschot aan capaciteit in parkeergarages zal de gemeente deze, ten einde kosten te besparen, proberen te verkleinen. Ook kostenbesparing verlaagt de parkeerkosten! Blauwe zones zijn geen parkeervoorziening, maar een bescherming van woonwijken tegen overlast. Invoeren van blauwe zones in woonwijken gebeurt alleen bij voldoende draagvlak van bewoners. In de Binnenstad moet het principe gelden dat parkeren op de openbare weg (voor het gemak, dicht bij de winkel) duurder is dan in de parkeergarage. Het gebruik van parkeergarages wordt gestimuleerd. Parkeren op zondag blijft –zoals afgelopen raadsperiode ingevoerd– gratis. De ChristenUnie wil dat zorgverleners in Almelo gratis of tegen een sterk gereduceerd tarief een parkeervergunning kunnen krijgen.

8. PVA
De Partij Vrij Almelo (PVA) streeft al jaren naar gratis parkeren. Een goede bereikbaarheid en ruime parkeermogelijkheden zijn van ongelooflijk groot belang voor de Almelose binnenstad. Gemiddeld 45 procent van de consumenten bezoekt een winkelgebied per auto. En deze bezoekers zijn goed voor 60 procent van de winkelomzet. Een goed draaiend centrum staat of valt  met goede bereikbaarheid. En met goede parkeervoorzieningen en overal gratis parkeren.

9. Almelo Centraal
Het parkeren mag zeker goedkoper! Parkeren in Almelo is relatief duur en heeft een negatieve invloed op het bezoek aan de binnenstad. Gratis parkeren klinkt mooi, maar het is kiezersbedrog. Het is gewoonweg onmogelijk om dit te realiseren. Het is daarom ook fout om hier kiezers mee te lokken. Geen enkele partij kan deze belofte waarmaken. Parkeerbeleid en parkeergarages zijn beide noodzakelijk en kosten beide kosten geld, best veel geld ook. Daar moeten in ieder geval (voor een deel) inkomsten uit parkeren tegenover staan.

10. Leefbaar Almelo
Als proef zou het kunnen! 5 jaar proberen met vrij parkeren en elk jaar evalueren en knelpunten aanpakken! Maar nog liever zien wij op den duur minder auto’s, overal, te beginnen in de binnenstad! Maar dan wel alternatieven organiseren zoals vervoers/pendeldiensten en boodschapbezorgservices.

11. GroenLinks
Gratis parkeren is geen optie. Hoe leuk het ook lijkt. Want aanleg en onderhoud van parkeerplaatsen en parkeergarages kosten nu eenmaal geld. Het huidige parkeerbeleid is het hoogst haalbare. Bovendien stimuleer je met gratis parkeren dat mensen voor elk wissewasje de auto pakken. Natuurlijk zijn er mensen die op de auto aangewezen zijn, maar GroenLinks wil graag dat de fiets voorrang krijgt in het verkeersbeleid voor de binnenstad (ook met meer en betere fietsenstallingen).

12. PVV
Zeker. Dit is één van de maatregelen uit het verkiezingsprogramma van de PVV, met als doel winkelen in het centrum weer aantrekkelijk te maken.

13. Minimapartij
Gratis bestaat niet. Even geen hijgerige experimenten met parkeren. Na jaren gedoe is er nu een parkeerbeleid waar voldoende draagvlak voor is. Onder inwoners, bezoekers en ondernemers. Het parkeren is simpeler en goedkoper geworden. Laat dat parkeerbeleid dan nu even een paar jaar met rust.

14. Lijst Çete
Ja, wij vinden gratis parkeren in het centrum een goede stimulans voor de binnenstad. Het moet uiteraard niet ten koste gaan van de burgers.

15. Democraten.NU
Dat is zeker een optie. Met gratis parkeren wordt een belemmering weggenomen voor een goede doorstart van de Almelose binnenstad. Voor de parkeergarages, die geld kosten, moet een laag tarief worden gehanteerd.

Aanbiedingen bij webshops

Reclame

Nieuwste reacties

Shares