Alle items over: Politiek geneuzel

Een weekje gemeenteraad samengevat

Schorsingen van de raadsvergaderingen duren maximaal een kwartier. Behalve als de VVD fractie ze aanvraagt, dan mag het drie kwartier worden. Reden voor Bert Hümmels (LA) om boos de vergadering te verlaten.

Heb je geen zin om moeilijke vragen te beantwoorden dan doe je dat gewoon niet. Wederom de VVD-fractie. Vragen van D’66 en ALA  gesteld aan wethouder van Woudenbergh werden niet door hem maar door Anja Timmer beantwoord. Dat had boosheid van Gijs Stork (ALA) en Huub Isendoorn (D66) tot gevolg.

Heb je niet voldoende informatie of zijn alle mogelijkheden nog niet goed onderzocht dan haal je het onderwerp gewoon van de agenda. Dat onderwerp moet dan wel iets zijn waar de gemeenteraad niet zoveel zin in heeft, in dit geval het parkeerbeleid. Een stadhuis wordt ondanks alle onduidelijkheden gewoon doorgedrukt.

Een motie van LKA om de poortaffaire te laten onderzoeken door de Rekenkamer werd door de raad afgewezen. De raad zelf heeft daarop de ombudsman ingeschakeld maar op dat rapport bleven veel vragen onbeantwoord. Een tweede motie van de LKA om de poortaffaire door een derde, onafhankelijke partij te laten onderzoeken werd wederom afgekeurd maar nu blijkt ineens een raadsmeerderheid wel een onderzoek door de Rekenkamer te willen.

2,5 jaar geleden besloot de gemeenteraad dat de Bavinckel een groen, landelijk en agrarisch gebied moest blijven. De PvdA maakte weer een draai en de realisatie van een ontmoetingsruimte (en mogelijk 30 zorgwoningen) van de Christelijke Gemeente Nederland (CGN) is een feit.

Achteraf stelling innemen om er vervolgens toch maar niet meer op terug te komen. Aanschouw onze daadkrachtige burgemeester die haar pogingen staakt om particulier vuurwerk te verbannen uit Almelo.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het briljante plan bedacht om kinderen die een bijzondere prestatie hebben geleverd een kinderlintje te geven. De eerste genomineerden zijn de raadsleden zelf, vanwege hun uitermate kinderlijke gedrag.

Volgens wethouder Van Marle is er geen sprake van dat de Provincie ons stadsbestuur op het matje roept. Met 1 telefoontje horen we dat men zich wel degelijk moet verantwoorden voor de zorgwekkende financiële toestand van onze stad. Een artikel 12-status is aanstaande.

Almelo trekt zich terug uit de verkiezing van ‘Groenste stad’ in 2013. Hoewel de gemeenteraad vorig jaar nog liet weten zich graag kandidaat te stellen blijkt nu dat er niet voldoende geld is voor promotie. Waar blijft dat geld toch?

De gemeente sloeg het advies in de wind om de gemeentearchivaris hangende het onderzoek door te betalen. Zoals door alle partijen verwacht kreeg de gemeente ongelijk van de rechter en moet nu, naast het salaris, ook opdraaien voor de extra advocaatkosten en de proceskosten

De burgemeester is teruggefloten door de rechter inzake sluiting van de grillroom Akdeniz aan de Nieuwsstraat. De rechter had er moeite mee dat onze burgermoeder zich boven de wet plaatste.

Het Almelose college van burgemeester en wethouders heeft afstand genomen van een opmerking van wethouder Gerrit van Woudenbergh. Betreffende wethouder liet zich ontvallen dat “de ellende van Fortezza bij D66 is begonnen”. Volgens Fred Gerritsen (D66) was dit een flagrante leugen over een zeer gevoelig dossier. “Ach, een mens roept wel eens wat” verdedigde Van Woudenbergh zich en daarmee was voor hem de kous af.

Zonder gekheid, dit was dus een weekje raadspolitiek in Almelo! Dit zijn echt onze stadsbestuurders…..

Almelo mogelijk aan het infuus bij de provincie

“Dit is beslist niet waar en ik neem afstand van uw woorden” brieste wethouder Van Marle (CDA) over de opmerking van Harry de Olde (PVA). “Dan bellen we toch even met de Provincie?” aldus handige Harry. En inderdaad, waar onze eigen bestuurders doof blijven voor de noodkreten van de Almelose bevolking staat de Provincie op het punt in te grijpen. De Provincie heeft geconstateerd dat de financiële toestand van Almelo naar verluidt zeer zorgwekkend is. Men is daar niet bepaald blij mee en roept ons stadsbestuur op 18 december op het matje. Een artikel 12-status is aanstaande. “Zeg wethouder Van Marle van het CDA, wat vindt onze lieve Heer nou van dat al dat liegen?”

Burgemeester zet niet meer in op vuurwerkverbod

Ze heeft het licht gezien. De pogingen van onze Burgemeester Jon Hermans om het particuliere vuurwerk te verbannen uit Almelo worden gestaakt. Begin dit jaar startte de discussie op een moment dat die eigenlijk niet meer actueel was, namelijk na de jaarwisseling. Maar daarna heeft ze niet geprobeerd het verbod alsnog te realiseren voor komende jaarwisseling. Het erge is eigenlijk nog wel dat we er niet eens meer van opkijken. Haar hele nieuwjaarstoespraak begin januari was een loze woordenbrij. Naar nu blijkt zonder daadkracht. Want juist in deze toespraak nodigde ze de Almelose bevolking uit om mee te praten hoe we onze stad beter konden maken. We konden gewoon de raadsleden benaderen met onze goede ideeën en plannen.

“Nodig ons uit, zodat we elkaar inspireren in (bestuurlijke) samenwerking” mijmerde ze. Gevalletje betonplaat voor de kop. Hoe hard hebben de Almeloërs geschreeuwd, mevrouw de burgemeester? Hoe hard moeten we nog schreeuwen? Wij willen geen narcistische egoïstische incapabele volksvertegenwoordigers. Wij zijn klaar met de  vriendjespolitiek, het verduisteren en het tegenwerken. We noemen het Fortezza debacle, de poortaffaire, de verdwenen geluidsopnames en dossiers,  de Theaterhotel subsidies, Cogas-gate, de waterrijk misère, de interventieteams, het Dolle Pret pesten, de Archivaris, het ISSPA en het nieuwe stadhuis. De Almeloërs willen eerlijke, daadkrachtige, integere, open bestuurders en daar komen u en uw knechtjes niet voor in aanmerking. Doe ons een lol en maak van de aanstaande nieuwjaarsreceptie een mooi afscheidsfeest.

Het nieuwe stadhuis is een feit

We hebben verloren. Met 20 stemmen voor en 14 tegen hebben de burgers van Almelo een hele belangrijke slag verloren. Het nieuwe stadhuis komt er gewoon. Gisteravond hebben we een bezoekje gebracht aan de raadsvergadering. Vanaf de publieke tribune volgden we dit belangrijke moment. Naar nu blijkt niet meer dan een doldwaze poppenkast. Na enig uitleg over het voorstel mochten diverse raadsleden het woord nemen. De miljoenen van het Fortezza debacle, verkeerd verstrekte informatie, cijfers die niet te controleren zijn, uitgangspunten die niet gelijk waren, een gebrek aan vertrouwen in de verstrekte informatie, een reeds ondertekende intentieverklaring waar niemand wat van wist, incidentele geldpotjes waar niemand iets van snapte, fouten in een financieel rapport, een Arbo rapport waar wel naar verwezen wordt maar niet bestaat en zo ging het maar door. Als laatste mocht wethouder Andela zijn zegje doen. En met elk antwoord dat hij gaf lulde hij zichzelf verder de bagger in. Er werd geen een vraag fatsoenlijk beantwoord. Sterker nog, zijn slotpleidooi riep alleen nog maar meer vragen op.

De enige tegenstemmer van de VVD fractie Israa Abdullatif verwoordde het mooi: de bouw van het nieuwe stadhuis is op dit moment financieel gezien onverantwoord, het besluit daarover is onvoldoende en niet overtuigend onderbouwd en op deze oneigenlijke manier wordt er een oplossing gezocht voor het Fortezza-tekort. Het mocht helaas niet baten. De Almeloërs krijgen een nieuw stadhuis. En de wethouders en bepaalde raadsleden hebben zich op deze manier in de toekomst verzekerd van dik betaalde commissariaten bij een paar bouwondernemingen. Iedereen blij toch?

Het binnenstadsplan staat nog altijd onder druk

En daar gaan de volgende miljoenen. We hadden ze eigenlijk nog niet maar we zijn ze wel al bijna weer kwijt. Aan Almelo was door de provinciale staten geld toegezegd voor het binnenstadsplan, bij elkaar zo’n 12 miljoen euro. Maar dat bedrag was specifiek bedoeld voor de zogenoemde waterboulevard, waarmee het water teruggebracht zou worden in de stad. Aan zo’n subsidie hangen natuurlijk voorwaarden. Met het besluit van het Almelose stadsbestuur om dit (water-) onderdeel van het binnenstadsplan pas later uit te voeren overtreedt men nu een van die voorwaarden. Dit houdt hoogstwaarschijnlijk in dat Almelo mogelijk een bedrag van 8,9 miljoen misloopt. Het zoveelste staaltje onkunde van ons gemeentebestuur.

Nieuw stadhuis ja/nee

Een ja dus, althans dat bleek donderdagavond in het radio-programma Rumoer. Komende dinsdag zal de gemeenteraad beslissen dat men zo snel mogelijk met de bouw van het nieuwe stadhuis gaat beginnen. En wij maar denken dat het nog spannend zou worden. Maar geeft ons wel weer een duidelijk inzicht hoe zo’n gemeenteraad werkt. Eerst de boel verkloten wat miljoenen meer heeft gekost en vervolgens concluderen dat er al zoveel miljoenen inzitten dat men niet meer terug kan… “Woensdagochtend gaat gelijk schop de grond in” bulderde PvdA-woordvoerder Jaap Stapel, “nee joh gekkie” hinnikte CDA-raadslid Leidy Meijer “dinsdagavond nog, hahaha”… Men hief het glas, deed een plas en alles bleef zoals het was. Nou ja, op een nieuw stadhuis na dus.

Beste gemeenteraadsleden, wij willen jullie vriendelijk doch dringend verzoeken de burgers eens duidelijk uit te leggen waarom we een nieuw stadhuis nodig hebben. Een uitgave van ruim 60 miljoen is toch onverantwoord in deze tijd? Zeker als de plannen van het nieuwe kabinet straks gemeenten van meer dan 100.000 inwoners voorschrijft. Dan moeten we toch fuseren met een omliggende gemeente? Waarom niet even doorgaan totdat die plannen duidelijk zijn. Waarom niet een kleinschaligere blikvanger voor de officiële feestjes en bijeenkomsten en dan de verdere back-office in bijvoorbeeld het leegkomende belastinggebouw? In afwachting van uw reactie…

Voormalige rectorswoning gered door gemeenteraad

Revolutie! Op de barricades, hijs de zeilen, vrijheid, gelijkheid en broederschap of zeg gewoon eens nee tegen de grote bazin en haar knechtjes. En dat is precies wat de gemeenteraad deed. Een dikke NEE tegen het stiekeme plannetje van B&W inzake de verkoop van de voormalige rectorswonings aan de  Vriezenveenseweg. Stiekem omdat ze in de aanloop weer eens wat informatie voor de buurt hadden achter gehouden. Kijken we niet eens meer van op, wat op zich wel een behoorlijke trieste conclusie is maar dat terzijde. Een NEE dus tegen het plan om zonder voorbehoud dit monument te verkopen. Een NEE tegen onvoorwaardelijke sloop. Een NEE wat zorgt dat het alleen verkocht mag worden wanneer de rectorswoning behouden blijft. Een NEE tegen het verdwijnen van een stuk Almelose geschiedenis. Een NEE tegen afbraak van alles wat mooi is in Almelo. Een NEE tegen een toekomstig Zoetermeer twee. Oh ja…iemand nog een ideetje voor een nieuwe bestemming?

Gemeente houdt vast aan ontslag archivaris

U hoorde het al eens op HNDB Radio: de gemeente is voornemens de archivaris te ontslaan. De officiële redenen zijn: een leidinggevende met de dood bedreigen, privé-internetten onder werktijd en een lunchafspraak met een stagiair. Vooral de laatste 2 redenen zijn duidelijk gezocht. De eerste reden is puur op basis van verklaringen van 2 collega’s die er alle reden voor hadden de archivaris een hak te zetten. De bezwaarcommissie van de gemeente denkt daar net zo over en geeft aan dat ontslag een te zware sanctie is en men beter een verbeteringstraject in zou kunnen gaan. En wat doet het college met een dergelijke conclusie: niets. Ze gaan gewoon door met de ontslagprocedure. Vast is komen te staan dat de archivaris zich in onvriendelijke bewoording heeft uitgelaten over zijn meerdere. We gokken dat er nog veel meer personeel rondloopt dat zich wel eens in onvriendelijke bewoording uitlaat over hun meerdere. En hoewel we dat niet kunnen staven kunnen we wel iets kwijt over dat internet.

Onze site is namelijk gekoppeld aan Google Analytics waarmee we de bezoekersstromen kunnen analyseren. Kijken we even naar de netwerken vanwaar onze site wordt bezocht dan staat de gemeente Almelo op de 9e plek. En dat is in vergelijking met algemene netwerken als alle Ziggo, Tele2 en KPN klanten. Kijken we puur naar bedrijfsnetwerken dan komt de gemeente zelfs op de 2e plek vlak achter de surfende scholieren van het ROC. De ambtenaren kijken dus massaal vanuit het stadhuis op HNDB en dat zou betekenen dat men heel wat ambtenaren de laan uit zou moeten sturen. Nee, hier is meer aan de hand en dat is voor een corrupte gemeente als Almelo helemaal geen verrassing. U kent Fortezza, Dolle Pret, Poortaffaire enz. Daar is nu de archivaris bijgekomen. Kan iemand van de landelijke overheid dat zootje eens tegen het licht houden?

Tegenvaller voor nieuw stadhuis

Ah fijn, een tegenvaller voor het nieuwe stadhuis, dat er hopelijk nooit gaat komen. Men was van plan om het pand door een ontwikkelaar te laten bouwen en het daarna terug te huren. Een dergelijke constructie zou een behoorlijk financieel voordeel opleveren waarmee men natuurlijk weer een argument zou hebben om ons dit ongewenste gebouw door de strot te duwen. Maar niets blijkt minder waar aangezien er slechts 1 partij interesse toonde in het plan en daarmee is ieder financieel voordeel meteen onmogelijk. Dikke fail voor wethouder Andele die dat ook maar onverkort aan de raad vertelde. Laten we hopen dat er de komen de weken/maanden nog meer van die tegenvallers komen zodat die belachelijk plan nooit ten uitvoer wordt gebracht. We vallen in herhaling maar een gemeente die zo slecht in de slappe was zit moet absoluut geen tientallen miljoenen kostend gebouw ontwikkelen. Fingers crossed.

Update: Van Woudenbergh moet kunstpoet elders halen

Keurslager Wethouder Van Woudenbergh moet de centen voor een subsidiefonds voor amateurkunstinitiatieven (drie keer woordwaarde) elders gaan zoeken. De bedoeling was om de amateurclubs daarvoor, bovenop de geplande bezuiniging, te laten bloeden. Wij zijn bevooroordeeld maar ons lijkt sporten toch belangrijker dan amateurkunst. En dat vindt de raad blijkbaar ook aangezien de meerderheid tegen dit voorstel was. Geopperd werd om het geld dan maar te korten op de subsidie van het Theaterhotel. Wat? Ja, dat leest u goed. Er lijkt gezond verstand te komen in de Almelose gemeenteraad (*kuch* verkiezingen in 2014 *kuch*) waardoor de amateurKUNSTclubs niet hoeven te bloeden. Niet dat het ons iets boeit maar dat geheel terzijde.

Update: Ah, daar zaten we even mis. De hoofdredacteur de TCT wees ons feilloos op het feit dat het helemaal niet om de amateurSPORTclubs gaat maar om amateurKUNSTclubs. Gelukkig gaat nu het schilderen met aan lager wal geraakte ezels festival gewoon door. En kunt u iedere eerste donderdag van de week gewoon weer aanschuiven voor de cursus Kreatief met Kruk.

Aanbiedingen bij webshops

Reclame

Nieuwste reacties