Alle items over: Politiek geneuzel

Paniek in het gemeente huis om nieuwjaarsspeech

Nog geen drie weken in het nieuwe jaar en de Almelose politiek doet alweer flink zijn best om als randdebielen uit de hoek te komen. Nu weer de nieuwjaarsspeech van wethouder Andela. Onze enige echte eigen smeagol lispelde en lulde er een eind op los en niemand had er echt aandacht voor. Zo gaat dat met nieuwjaarsspeeches, tot het moment dat hij even tussendoor de opmerking maakte dat het Almelose ambtenarenapparaat met 100 banen zou gaan verminderen. Nou zijn wij wel van mening dat het op het stadhuis een stuk efficiënter kan maar om dit nieuws op een feestelijke bijeenkomst er even in te gooien gaat ons zelfs iets te ver. De ambtenaren zelf wisten van niets evenals andere politieke partijen. Een van de ambtenaren was het zat en vertelde (anoniem) dat er wel degelijk een angstcultuur in het stadhuis heerst. Als er al geen transparantie en openheid richting de eigen medewerkers is hoe zit het dan met transparantie en openheid richting de bevolking? Voordeel is wel dat er nu een paar verdiepingen van het stadhuis af kunnen.

 

Subsidie-regels versoepeld voor amateurkunst

Krijg nou de vinkentering. Overal worden subsidie gehalveerd of weggehaald, verenigingen en instellingen schreeuwen moord en brand maar de gemeente houdt voet bij stuk. “Door ons gepruts hebben we miljoenentekorten en daarvoor moet de inwoners driedubbel en dwars bloeden”, aldus onze politieke prutsers. Vervolgens roept een bepaalde sector heel zachtjes “ja maar….” en hup, de regels worden versoepeld. De sector in kwestie, amateurkunst. Jawel, zingen, spelend en dansend een beetje tekst instuderen en daarbij een typetje neerzetten in een gesubsidieerd zaaltje met podium. Het publiek zijn vaak (gedwongen) familieleden of zuinige bejaarden die echt wachten met het kopje koffie tot ze weer thuis zijn. Probleem met deze amateurkunst verenigingen is dat vele leden juist niet uit Almelo komen, iets wat ook onze politiek in de gaten had. Korten die hap was dus ook een logische beslissing. Maar ja, vele bestuursleden verkeren in het kringetje van (oud-) wethouders en dus ging lobby-machine werken. En met succes want de regels werden versoepeld. Niet meer 75% maar nog maar 50% van de leden dient in Almelo woonachtig te zijn. Voor toneelclubs is het zelfs maar 10 procent i.p.v. 15 procent! Groot feest dus bij onder andere operette en musical vereniging Servus, de Christelijke Harmonie, de Koninklijke Almelose Harmonie, Sint Caecilia, Wilhelmina, het Almeloos Stedelijk Orkest,  de Eendracht en het oratoriumkoor Sursum Corda. Verenigingen die overwegend bestaan uit blanke welgestelde 55 plussers, ookwel de “Baby-boomers” genoemd. Hebben ze al hun hele leven riant van allerlei regelingen kunnen profiteren, krijgen ze hier ook nog eens hulp van hun “vrindjes”.

 

Belegger masterplan wil uitstappen

Een nieuwe havenkom met rondom terrassen en aansprekende winkels, vijf aantrekkelijke stadspleinen als ankerpunten en winkelstraten langs prachtige waterlopen en mooie binnenhoven. Dat moest het nieuwe Almelose decor worden voor 1.250 hoogwaardige nieuwe woningen, een toevoeging van 12.000 m2 winkelruimte en 36.000 m2 nieuwe kantoorruimte inclusief een nieuw stadhuis aldus de partijen in “Ontwikkelcombinatie Almelo 2010”. De partijen in kwestie zijn de bouwers Kondor Wessels en Dura Vermeer en belegger Syntrus Achmea Vastgoed. Het geschatte investeringsniveau bedroeg ruim een half miljard! Op een overeenkomst met Dimence na, te weten nieuwbouw in het Westerdokgebied, is er echter weinig van de grond gekomen. Met een andere projectontwikkelaar die ze te slim af was in de aankoop van diverse panden en daarbij een gemeente die geen rooie cent meer heeft blijft er weinig te “ontwikkelen”. Reden dus voor Achmea om met de bouwers en de gemeente om tafel te gaan. Gezien deze door de wol geverfde partijen zal het alleen onze gemeente wel weer bakken met geld gaan kosten.

Burgemeester van euh Almelo op euh TV oost

“Bij ons aan tafel Jon Hermans, burgemeester van Almelo”, aldus de presentatrice met de mooie lange rode krullen in het programma En dan nog even dit. “Denkt u dat de grote klap nog moet komen voor de gemeenten?”. Nou euh dat durf ik euh niet te zeggen euh, ik ben euh geen econoom euh euh. Wij zijn euh nog niet euh door euh de dip heen euh”. “Maar Almelo staat er niet zo best voor, jullie balanceren zelfs op het randje van financieel toezicht”. “Euh, we hebben euh nooit gebalanceerd euh op het euh randje van euh financieel toezicht euh”. “Hoe vervelend is dan zo’n toezicht?” “Euh dat is euh relatief euh, we willen euh het liefst euh een goede score euh maken en euh we beseffen dat euh we euh moeten ingrijpen en euh moeten heroriënteren euh” Maar het betekent toch dat je je financiële zaken niet op orde hebt?” “Euh, ik weet euh niet dat euh je dat euh zo euh mag zeggen, dat euh klinkt wel euh heel erg euh als wijzen euh met euh de euh beschuldigende euh euh euh beschuldigende vinger euh euh”. “Heeft Fortezza Almelo de das omgedaan?” “Net euh als elders euh hebben euh wij euh geen woningen euh kunnen bouwen”. “Heeft Fortezza Almelo de das omgedaan?”. “Euh, euh we hebben er euh wel euh veel last euh van”. ”Met Fortezza wilden jullie je gaan meten met Enschede, moet je dat wel willen”? ”Euh, euh dat euh is euh inderdaad euh euh de vraag, dat is euh dat is inderdaad euh inderdaad de vraag…”

Geen best optreden burgemeester, of is het euhrgemeester? Raar eigenlijk dat u later in gesprek met de andere gasten over bijvoorbeeld schaatsen totaal geen last heeft van dit ge-euh. Het geeft ons sterk de indruk dat u met een ongemakkelijk gevoel opzoek was naar de juiste woorden. Woorden die in het algemene blijven en waar niemand wat mee kan. Prachtig politiek praatje. Hulde! Waarom zegt u niet eens wat u echt denkt, wat vind u nu echt van onze stadspolitiek en de gebeurtenissen in de afgelopen jaren? Ons mooie stadje snakt namelijk naar een stukje nuchterheid en eerlijkheid.

College bekritiseert raadslid

Ja, en dan weet je als raadslid dat je het college bij de ballen hebt. Want als het college na het negeren, distantiëren en doodzwijgen je ineens gaat aanvallen kom je dicht bij de waarheid. Het raadslid in kwestie is Gerwin Kamphuis van de LKA. Hij heeft onlangs een brief ontvangen van het college van burgemeester en wethouders waarin hij er “flink” van langs krijg. Het volgende is er loos, betreffend raadslid stelt al geruime tijd vragen over de zogenaamde poortaffaire die handelt over een poort tussen Dock 19 en antiekhandel Stegehuis maar krijgt domweg geen antwoorden. Als reden schrijft het college nu dat een groot deel van de vragen een “een suggestief en/of insinuerend karakter hebben”. Ook merkt het college op dat veel vragen al eens eerder zijn gesteld. Ja gek hè, als je geen antwoorden krijgt? De vragen die Kamphuis stelde gaan over het onderzoek dat de ombudsman naar de affaire heeft gedaan en zaken die in het verleden speelden. Daarin gebruikt hij zinsneden als ‘een beetje pressie mag daarbij niet geschuwd worden’, ‘met list en bedrog legaliseren’ en ‘wie kwamen er op het briljante idee om het op verjaring te gooien’. Zinsneden die bij het college verkeerd vallen. Opmerkelijk genoeg schrijft het college ook in de brief dat men op termijn met een soort samenvatting van alle feiten, vragen en antwoorden wil komen. Bespeuren wij hier nu iets van goede voornemens, zou het dan toch..?

12 lawaaifeesten in 2013

We mogen lekker tekeer gaan in 2013, 12 maal zelfs. De Koninginnennacht, de Nacht van Almelo, de Profronde, de oudejaarsnacht en de nieuwjaarsmorgen zijn door het college van boeven en waanzinnigen burgemeester en wethouders aangewezen als collectieve festiviteiten in 2013. Hierbij mogen we net iets harder schreeuwen dan normaal. Daarnaast zijn er ook nog zeven momenten waar we lekker uit ons dak mogen gaan maar die worden nog nader bepaald. Hierbij moet een afweging worden gemaakt tussen het economische belang van (horeca)ondernemers en het belang van omwonenden die te maken krijgen met extra geluidsoverlast.

De regeling is dit jaar ingegaan en werkt tot volle tevredenheid. Over extreme geluidsoverlast bij de collectieve festiviteiten zijn geen klachten ontvangen. Wel wil men op termijn terug naar vijf incidentele feesten omdat dit ook gehanteerd wordt in de buurgemeenten. Omdat men voor 2013 wederom geen klachten verwacht houden ze nog vast aan de zeven incidentele feesten. Hiervan willen we er overigens al eentje claimen. Vrijdag 10 mei staan onze jongens namelijk met de denne-appel op het balkon. Het kan dan een beetje luidruchtig worden en we hebben zo een vermoeden dat dit feestje ons waarschijnlijk twee streepjes gaat kosten.

Almelo krijgt geen toezicht van de provincie

Er was al enigszins verbazing dat we een dag te vroeg kwamen met het nieuws, maar onze tentakels reiken ver, zeer ver. Zoals we al hadden gemeld ontkomen onze stadsbestuurder op het laatste moment aan een financieel toezicht. Eigenlijk had er verscherpt toezicht moeten komen maar een tweetal financiële meevallers zorgden voor een positieve algemene reserve. Extra inkomsten uit de verkoop van de aandelen Cogas alsmede extra gelden van het Rijk voor de bijstandsuitkeringen bleken voor de goedkeuring van de Provincie te zorgen. Wel blijft men een klein oogje in het zeil houden, een sluitende begroting op basis van wat incidentele inkomsten is namelijk geen gezond uitgangspunt.

Almelo krijgt extra uitkering van 9,5 miljoen van Cogas

En we zijn gered, geen “onder curatele” status van de provincie dus. Het extra bedrag bestaat uit een eenmalige winstuitkering van 5,8 miljoen in 2013 en daarbij wordt het gegarandeerde structurele dividend opgehoogd tot 2,3 miljoen euro per jaar. Deze extra winstdeling komt onder meer uit de verkoop van vijftig procent van de aandelen Cogas Kabel. Met de toekenning van de extra Cogasgelden blijft de algemene reserve van de gemeente, anders dan wat tijdens het vaststellen de begroting werd gesteld, een positief saldo kennen.

Eigenlijk gebruiken we ons “vakantiegeld” om rond te komen, en daarbij hebben we ook nog een stuk van de tuin verkocht. Mag duidelijk zijn dat dit geen gezonde situatie is. Deze gelden zijn bedoeld als extraatje en niet om de broek op te houden. Zeker niet als dat door wanbeleid komt. Wij hadden graag onder toezicht willen staan van de provincie. Een bovenliggende partij die meekijkt over de schouders van onze stadsbestuurders en eventuele beslissingen kan terugdraaien is zeer gewenst. Maar het is ze weer gelukt, onze stadsbestuurders. Echt complimenten hoe ze kunnen draaien, konkelen en er elke keer weer mee wegkomen. De stad is jullie dankbaar.

Het onhandige bordes op het vernieuwde Waagplein

En weer een liegende wethouder discussie tussen de politiek en de ondernemers. Nu weer het vernieuwde waagplein. Dit is opnieuw ingericht, maar met de marktmensen, die toch tot de belangrijke gebruikers behoren, is geen overleg geweest.  “Een plein met een bordes!”, zegt bestuurslid Hassani van de Stichting Weekmarkten, “terwijl iedereen weet dat wij met onze wagens van alle kanten een marktplein op willen kunnen rijden. Hoe verzinnen ze het?” Wethouder Van Woudenbergh beweert dat de marktmensen wel betrokken zijn geweest bij de plannen. “Dat klopt voor geen meter”, zegt Hassani. “We hebben het met hem gehad over de toekomst van de markt, maar de herinrichting van het Waagplein is nooit met ons besproken.” Het verhoogde plein is volgens hem een ramp, omdat het de marktlieden niet lukt hun wagens er op te krijgen. “Twee kooplui hebben al besloten Almelo niet meer aan te doen en te vertrekken naar een andere markt.”

Tsja, de gemeente en communiceren. Je zou toch denken dat het simpelweg informeren van de omgeving en de betrokken partijen de hoogste prioriteit zou moeten hebben. Zeker gezien het legertje communicatiedeskundigen dat men onderhand in dienst heeft. Voor onze gemeente krijgen  we er helaas geen zicht op maar bijvoorbeeld politiek Den Haag heeft er onderhand 608 full timers rondlopen voor enkel communicatie. Het is maar even dat u het weet.

Overgang Peuterspeelzaal van Scoop naar SKA is al een voldongen feit

Hoe vaak lukt het je om ongestraft te liegen tegen je werkgever? En als je dan betrapt wordt ook nog eens proberen dat betreffende leugentje te verbergen met nog een leugen? Maatje 46 onder je reet en zo de achterdeur uit, wordt dat waarschijnlijk. Zo niet in onze stadse politiek. Hier bleek de overgang van het peuterspeelzaalwerk van Scoop naar de Stichting Kindcentra Almelo (SKA) al een voldongen feit en valt dus niet meer terug te draaien. De gemeenteraad had wethouder Kuik bij de behandeling van de gemeentebegroting voor volgend jaar nog gevraagd geen ‘onomkeerbare stappen’ te nemen, maar Kuik heeft nu moeten erkennen dat het daarvoor al te laat is. Er is in de afgelopen twee jaar door zowel Scoop als De Cirkel toegewerkt naar een overdracht van het peuterspeelzaalwerk per 1 januari 2013. De raad had moeite met het onderbrengen van het peuterspeelzaalwerk bij een commerciële organisatie. Wethouder Kuik probeerde dit nog te verdedigen door erop te wijzen dat de SKA een stichting is en dus zonder winstoogmerk werkt. Dat SKA echter onderdeel is de Cirkelgroep (= zo commercieel als de neten) was ze “even” weer vergeten.

Aanbiedingen bij webshops

Reclame

Nieuwste reacties