Gemeente probeert een tweede “Dolle Pretje”

Ingezonden door een lezer: Hoe was het ook weer? Dolle Pret kreeg een vergunning, de Gemeente verandert stiekem het Bestemmingsplan, vertelt lekker niets aan betrokkenen. De bezwaartermijn verloopt en helaas pindakaas: Dolle Pret wordt met satanisch genoegen onder de ‘old boys’ de ballen afgedraaid. Heerlijk! En ook nog geld krijgen vanwege een dwangsom. Velen binnen Almelo verontwaardigd, so what? We naaien Henny waar jullie bij staan.

Nou burger van Almelo, bukt u maar: B&W (en ook de tolererende Gemeenteraad) wil nu ook bij u achterlangs! Sinds 7 oktober 2010 is door het Gerechtshof in Den Bosch bepaald dat voor het aanvragen van een NIK (Nederlandse IdentiteitsKaart) geen leges zijn verschuldigd. Toch daarna diende de Almelose burger gewoon de leges voor een nieuwe ID-kaart te betalen. Maar er werd beloofd, dat als De Hoge Raad deze uitspraak bevestigd, dat de leges zullen worden terug gestort. “U hoeft nu nog niets te doen en u hoeft geen bezwaar aan te tekenen.” Hiervoor is gekozen om veel bezwaarschriften te voorkomen die pas bij de Uitspraak van de Hoge Raad terecht en per kerende post zou worden gehonoreerd cq afgewezen zou kunnen worden. Dit alles is beschreven op de gemeente site. Deze mededeling is gebaseerd op collegebesluit 2010/35481.

De Hoge Raad bevestigt de uitspraak, dus de ID-kaart diende gratis door de Gemeente te worden verstrekt. Dat geldt voor alle ID’s die vanaf 7 oktober 2010 zijn aangevraagd. Natuurlijk is Jan Piet Hein Donder bezig om het te repareren, maar dat kan alleen voor nieuwe gevallen. Wat te doen in Almelo met al die gratis ID-kaarten waar WEL leges voor zijn betaald? Geld terug geven en niet meer door de burger betaald kunnen borrelen? Heel simpel, B&W besluit deze procedure per 22 september 2011 intrekken. Dan heeft de afspraak ook nooit bestaand dat de Gemeente de terugbetaling automatisch zou doen en dan hoeven ze ook niets terug te betalen.

Dit riekt naar een “Dolle Pretje II”. Besluitje leggen, niemand zeggen…. De redenering: in afwachting op de uitspraak van de Hoge Raad, heeft uw College besloten dat indien de Hoge Raad de uitspraak van het gerechtshof zou handhaven, vanuit het oogpunt van de dienstverlening aan de burger, alle aanvragers van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) vanaf 7 oktober 2010, hun leges te retourneren, zonder dat zij hiervoor bezwaar hoefden aan te tekenen. De Hoge Raad heeft inmiddels geoordeeld dat de grondslag voor het heffen van leges, voor het verkrijgen van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) niet deugdelijk is (LJN:BQ4105). Naar aanleiding hiervan heeft de regering op woensdag 21 september 2011 een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer waarin een wettelijke grondslag wordt gecreëerd voor de heffing van rechten (leges) voor de NIK. Op grond hiervan wordt besloten het besluit van 30 november 2010 met nummer 2010/35481 in te trekken.

Maar dat nieuwe wetsvoorstel heeft alleen betrekking op nieuwe aanvragen!!! Dus dat heeft niets te maken met reeds betaalde ID-kaarten. Dat lijkt de toelichting wel te suggereren.

Heeft iemand al zijn leges ‘automatisch” (ahum, niets bij de Gemeente gaat automatisch) al terug gekregen. Zo ja, dan hebben we niets gezegd en attenderen alle andere betrokkenen om hun rekening goed in de gaten te houden: er komt geld van de Gemeente !!!! Zo niet, dan riekt dit naar een “Dolle Pretje II”. Besluitje leggen, niemand zeggen…. Vreest niet: u hebt nog 6 weken na dinsdag de tijd om alsnog bezwaar te maken en uw hardverdiende € 42.85 terug te vragen. HNDB gaat u daar bij helpen, als inderdaad blijkt dat na Dolle Pret ook de gewone burger voor de Gemeente dient te bukken om van achteren…….. U hoort nog van ons !

Over HNDB

Eigenaar en oprichter van HNDB.nl en HNDB Media. Maakt zich minder druk om items schrijven en richt zich meer op nieuwe functies en designdingetjes.

3 reacties op “Gemeente probeert een tweede “Dolle Pretje””

 1. LKA schreef:

  Ik heb voorgesteld de termijnen voor de dwangsommen 1 maand naar voren te schuiven en de bankgarantie, dus openbare verkoop van tafel te krijgen. Wethouder Andela belde mij later dat het college hiermee akkoord gaat. Wel moet ze een betalingsregeling overleggen. De dwangsommen blijven helaas, een raadsmeerderheid is hier voor, maar de extra gemaakte kosten voor de stadsadvocaat willen we nog wel ter discussie stellen, die was namelijk totaal onnodig.

  • McAber schreef:

   @LKA Wat heeft dat nou weer met voetbal te maken. Het gaat om de leges die aan de burger moet worden terugbetaald en nu met een trucje onder de tafel wordt geschoven.

   On topic: Nee, ik heb nog geen verontrust telefoontje van de Bank gehad, dat de Gemeente waarschijnlijk een fout heeft gemaakt door eigenhandig geld terug te storten op mijn rekening.

   WIE WEL ???

 2. LKA schreef:

  Oh, dacht dat het over Dolle Pret ging, maar voetbal is natuurlijk altijd dolle pret 😉

Geef een reactie

Aanbiedingen bij webshops

Reclame

Nieuwste reacties